19. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ
ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY
Datum 20. - 21. 6. 2024
Poloha Ostrava, hotel Imperial
Milé kolegyně, milí kolegové,

s potěšením vás zveme k účasti na 19. ročníku konference Radiační onkologie, biologie a fyziky.

Odborné setkání proběhne ve dnech 20. – 21. června 2024 v Ostravě v hotelu Imperial.

Těšit se můžete na bohatý program přednášek, v nichž budou představena témata a inovace v oblastech neuroonkologie, uroonkologie, nádorů plic a ve fyzikálních aspektech.

Program nabídne účastníkům nejen přehled o trendech a výzkumech, ale také možnost rozšířit si profesní síť a získat cenné praktické zkušenosti.

I letos bychom byli rádi, abyste se zapojili a přihlásili svou prezentaci do sekce KAZUISTIKY.
Téma pro rok 2024 bude brzy oznámeno. Nejlepší kazuistika pak bude věcně oceněna.

Již nyní se registrujte ZDE na webových stránkách konference www.SROBFkonference2024.cz, kde bude postupně aktualizován program a doplňovány kongresové informace.

Na viděnou v Ostravě se jménem organizačního výboru těší

Martin Doležel – předseda organizačního výboru a předseda SROBF

Jakub Cvek – lokální organizátor a místopředseda SROBF